شرایط دانشجویان ممتاز :

زبان آموزی كه بالاترين نمره كلاس و نمره بالاي 90 بگيرد TOP محسوب مي شود.

زبان آموزان TOP20% تخفيف برای ثبت نام ترم بعد خواهند داشت.

كساني كه سه ترم متواليTOP شوند درترم بعد به صورت رايگان ثبت نام مي شوند.