زبان آموزان گرامی در صورت ثبت نام در تاریخهای اعلام شده از 15% تخفیف برخوردار خواهند شد. خواهشمند است به دلیل ظرفیت محدود کلاسها در روزهای مشخص شده برای ثبت نام مراجعه نمایید.

شعبه سجاد ( دفتر مرکزی) فرهاد 6 ، پلاک 138، 37677981

شعبه سناباد، سناباد 55 ، پلاک 481، 38410033


ثبت نام Advance مرداد ماه 96

FCE, Speacking 1396/05/08, 1396/05/07, 1396/05/05, 1396/05/04
CAE, CPE 1396/05/12, 1396/05/11, 1396/05/10, 1396/05/09


ثبت نام دوره های عادی مرداد ماه 96

A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 1396/05/12, 1396/05/11, 1396/05/10
C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5 1396/05/16, 1396/05/15, 1396/05/14
E1, E2, E3, E4, E5, FCE1, FCE2, FCE3 1396/05/19, 1396/05/18, 1396/05/17


ثبت نام دوره های زبان فرانسه مرداد ماه 96

Amis / A1-1 تا A1-6, Perspective 1396/05/04, 1396/05/05, 1396/05/07, 1396/05/08
A2-1 تا A2-6/ B1-1 تا B1-6 , B2-1 تا B2-3 1396/05/09, 1396/05/10, 1396/05/11, 1396/05/12