نظرسنجی 6 ماه اول سال 94

سه استاد برتر 6 ماه اول سال 94 به انتخاب سرکار خانم جوادی سوپروایزر محترم دپارتمان فرانسه

  • نفراول آقای علـیــــرضــــا حـــق بیـــن
  • نفردوم سرکار خانم سیمین سلحشوران
  • نفر سوم سرکار خانم فــهیمـــه ولیــان

نظرسنجی 6 ماه اول سال 95

سه استاد برتر 6 ماه اول سال 94 به انتخاب جناب آقای حـــق بــین سوپروایزر محترم دپارتمان فرانسه

  • نفراول سرکار خانم کژال نامداری
  • نفردوم سرکار خانم مرجان احمدی پور
  • نفر سوم سرکار خانم سیمین سلحشوران