تبریک موفقیت آزمون

  • 1398/06/04

 

قبولی صد در صد شرکت کنندگان دپارتمان فرانسه موسسه در آزمون DELF JUNIOR

آزمون DELF معتبرترین آزمون بین المللی زبان فرانسه است که اعتبار آن مادام العمر میباشد. بدینوسیله از زحمات جناب آقای حق بین سوپروایزر محترم فرانسه و سرکار خانم میرافضلی استاد محترم دوره صمیمانه تشکر نموده و به خانم ها نازگل تفقدی و آوا نیری راد بابت قبولی صد در صدی ازمون بین المللی DELF JUNIOR  تبریک عرض مینمائیم.

 

موسسه آموزش زبان MCI