فاینال و اسپیکینگ جمعه ها مهر 99

  • 1399/04/01

تاریخ فاینال و اسپیکینگ جمعه ها مهر 99موسسه MCI

 

 

ساعت های کلاس تاریخ فاینال تاریخ SP نام مدرس نام دوره/ترم
جمعه  (09:00 - 12:30) 1399/08/30 1399/08/23 ساعت 11 سیما حجگذاری A.E.F B2
جمعه  (09:00 - 12:30) 1399/08/30 1399/08/23 ساعت 10:30 شهریار بندار A.E.F C2
جمعه  (09:00 - 12:30) 1399/08/30 1399/08/23 ساعت 12 سید امیر معصومیان حسینی A.E.F C3
جمعه  (09:00 - 12:30) 1399/08/23 1399/08/23 ساعت 12:30 فرزانه شادلو A.E.F E1
جمعه  (09:00 - 12:30) 1399/08/30 1399/08/23 ساعت 10:30 فاطمه اسلامی مقدم Édito A1-4