نتایج آزمون Teaching خردادماه 1398

 

ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
1 رضا سعیدی قبول
2 عماد دماوندی قبول
3 سعید ملک نژاد قبول
4 مریم دهقانی قبول
5 گلبرگ خورسند قبول
6 زهرا ارسلانی قبول