ردیف نام و نام خانوادگی Listining Use Of English Overal
1 مسعود جاویدی 29 63 92
2 پوریا طاهری 25 66 91
3 مریم وارسته 28 62 90
4 فرزانه رادمهر 29 61 90
5 رضا طبسی 25 60 85
6 فروزان مهرپویان 25 58 83
7 سید حسین زار 25 56 81
8 رسول جودوی 26 52 78
9 بهاره شفائی 25 49 74
10 امین پهلوانی 22 48 70
11 پریسا یاربی 21 39 60
12 فاطمه نژاد درویشی 20 36 56
13 مرجان پاشائی 21 31 52
14 فاطمه روحبخش 19 32 51
15 سید امیر معصومیان 13 35 48
16 محبوبه حسینیان 14 25 39
همچنین به اطلاع می رساند، شرکت کنندگانی که نمره Overall آنها بالای 70 می باشد در امتحان اولیه پذیرفته شده ا ند و برای انجام مصاحبه با موسسه در ارتباط با شند.
ردیف نام و نام خانوادگی Listining Use Of English Reading Overal
1 باربد دنیادیده 36 31.6 26.7 94.3
2 احسان ترابی 34.67 30.6 20.4 85.7
3 مریم وارسته 30 31.8 22.22 84.02
4 فاطمه شاه بیگی 32 28.4 19.56 79.96
5 زینب حقیقی 30 27.6 15 72.7
6 مریم نقی نژاد 25.33 26.8 20 71.7
7 فروغ برزگران 26.67 24.8 16 67.5
8 زهره نوروزی 19.33 26.6 17.78 63.71
9 فرزانه سجادی 25 49 74
10 مینا خدابخش 17.33 20.20 12.44 49.98
11 نگار برهانی 14.67 20.8 12.4 47.9
همچنین به اطلاع می رساند، شرکت کنندگانی که نمره Overall آنها بالای 70 می باشد در امتحان اولیه پذیرفته شده ا ند و برای انجام مصاحبه با موسسه در ارتباط با شند.