مزایای تیسول کانادا

در حال حاضر داشتن مدرک آموزش زبان برای استخدام مدرسان در اکثر کشورها ضروری می باشد.

فوائد ارائه چنین مدرکی عبارت است از :

  • امکان اشتغال به کار برای فارغ التحصیلان در ایران و سایر کشورها
  • این مدرک اعتبار واحدهای دانشگاهی دارد و نیاز به تمدید ندارد
  • ارائه یک استاندارد آموزشی واحد برای تدریس زبان های بین المللی
  • آشنا نمودن مدرسین زبان به جدیدترین روشهای آموزش زبان انگلیسی
  • انتخاب مدرس بر حسب استانداردهای جهانی و توانایی های آموزشی ایشان
  • امکان آموزش به صورت حضوری و یا غیر حضوری (آنلاین) امکان پذیر می باشد
  • تخصص های تیسول کانادا آموزش به کودکان نوجوانان و بزرگسالان را شامل می شود
  • اعطای گواهی تیسول با اعتبارهای وزارت فرهنگ و وزارت کار کانادا به همراه چهارده سازمان بین المللی
  • به دست آوردن طیفی از مهارت های عملی برای آموزش TAE, IELTS, TOEFL, TEC, TEYL, GRE, GMAT, TBE & TAS
  • دارندگان مدرک تیسول کانادا نه تنها می توانند در مدارس زبان مشغول به کار شوند بلکه میتوانند در برخی از کالج ها و دانشگاه ها تدریس کنند