اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم مريم كاظميان استاد نمونه ترم مهر ماه 95 شعبه سناباد توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم بهاره حق پناه استاد نمونه ترم مرداد 95 شعبه سناباد توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.


تجلیل از استاد برتر خانم غزل نظری