برنامه سالانه کلاسها- دپارتمان کودکان و نوجوانان. شش ماه دوم سال