قابل توجه زبان آموزان گرامی
پس از اتمام کتاب world view 1 زبان آموزان به اهداف آموزشی زیر دست خواهند یافت:
1- معرفی خود و هجی کردن اسامی(Introducing yourself :spelling names)
2- معرفی دوستان به یکدیگر و مکالماتی که در هنگام ملا قات برای اولین بار میان دو نفر رد و بدل می شود.
(Introducing friends to each other and conversations between people who meet each other for the first time )
3- صحبت در مورد کشورها وملیت های مختلف.(Talking about different countries and nationalities )
4- اطلاعات و سئوالاتی که میان فروشنده و خریدار به هنگام خرید مطرح می شوند.
(Information and questions between salesperson and customer while shopping)
5- گفتگو در مورد افراد ، کارها واشیاء مورد علاقه شان.(Talking about people and their favorite things)
6- معرفی مکان های مورد علاقه افراد در شهرهای مختلف.(Introducing people‘s favorite locations)
7- توصیف یک اتاق و نحوه ی قرار گرفتن وسایل ومبلمان در آن.(Describing a room and its furniture )
8- صحبت در مورد تعطیلات .( Talking about holidays)
9- صحبت در مورد گرد آوری کلکسیون های مختلف.( Talking a boat different collections )
10- صحبت در مورد ارتباطات و انواع مختلف آن.( Talking about ways of communicating )
11- تهیه لیست خرید و اطلاعاتی که در هنگام خرید لباس به آن نیازمندیم.(Making a shopping list and information we need for shopping clothes )
12- صحبت در مورد مسافرت و وسایلی که برای سفر مورد نیاز هستند (Talking about travels including things we need to pack )
13- صحبت در مورد غذاهای دلخواه.(Talking a
bout favorite foods)
14- توصیف مهارت های شغلی.(Talking about job skills )
15- توصیف آنچه مردم در حال حاضر مشغول به انجام آن هستند.((Talking about what people are doing at the moment
16- نحوه ی سفارش دادن غذا در یک رستوران.(Ordering food in a restaurant)
17- مقایسه موقیعت های آب و هوایی مختلف.(Comparing different climates)
18- صحبت در مورد خاطرات.(Talking about memories)
19- صحبت در مورد فعالیتهای روزمره.(Talking about daily activities )
20- نحوه ی بیان نمودن داستان.(Telling a story )
21- دادن آدرس و راهنمایی نمودن افراد در پیدا کردن مکانهای مورد نظرشان.(giving directions and helping people find their addresses)
22- صحبت درمورد وقایع به یاد ماندنی گذشته.(Talking about memorable events in the past)
23- صحبت در مورد تصمیمات آینده.(Talking about future plans )
24- مقایسه مکانها با یکدیگر.(Comparing places )
25- توصیف رستوران ها.(Describing restaurants )
26- انجام مکالمات تلفنی و گذاشتن پیغام.(Making phone calls and leaving messages )