با همکارای زبان آموزان گرامی، موسسه MCI اقدام به برگزاری نظرسنجی هایی در جهت سنجش توانایی ها و نحوه تدریس اساتید از نگاه زبان آموزان می نمایید خواهشمند است در جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزشی در موسسه در نظرسنجی های موسسه شرکت نمایید.

شرکت در نظرسنجی

نظرسنجی شماره یک

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از زبان آموزان محترم جهت انتخاب استاد برتر دپارتمان فرانسه به این شرح اعلام میگردد

 • نفراول سرکار خانم افروز جوادی برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفردوم با توجه به این که تعداد آراء خانمها فاطمه باقریان ، مرجان احمدی و هانیه عباسی برابر میباشد جایزه استاد برتر دوم بین اساتید محترم تقسیم میشود

نظرسنجی شماره دو

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از زبان آموزان محترم جهت انتخاب استاد برتر دپارتمان فرانسه به این شرح اعلام میگردد

 • نفراول سرکار خانم سیمین سلحشوران برنده جایزه 300.000 تومان
 • نفردوم سرکار خانم فهیمه ولیان  برنده جایزه 150.000 تومان
 •  

نظرسنجی شماره سه

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از زبان آموزان محترم جهت انتخاب استاد برتر دپارتمان فرانسه به این شرح اعلام میگردد

 • نفراول سرکار خانم کژال نامداری برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفردوم سرکار خانم سیمین سلحشوران برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم سرکار خانم فهیمه ولیان 
 • نفر چهارم سرکار خانم فاطمه باقریان

نظرسنجی شماره چهار

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از زبان آموزان محترم جهت انتخاب استاد برتر دپارتمان فرانسه به این شرح اعلام میگردد

 • نفراول سرکار خانم  سیمین سلحشوران برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفردوم سرکار خانم کژال نامداری برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم سرکار خانم فهیمه ولیان 
 • نفر چهارم سرکار خانم مویدی و سرکار خانم احمدی