تخفیف های جدید بدین شرح اعلام می گردد :

زبان آموزانی که از تاریخ 1/12/92 از ترم 5 به مدت 7 ترم بصورت متوالی و بی وقفه در موسسه حضور داشته باشند، ترم هشتم بصورت رایگان ثبت نام می گردند.


هر زبان آموزی که فرد دیگری را برای ثبت نام در کلاسهای زبان معرفی نماید، به ازای هر فرد به ایشان 15 درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.


به زبان آموزانی که 3 ترم را بصورت یکجا ثبت نام کنند 30 درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.