نکته:
زبان آموزان گرامی جهت تکمیل فرم زیر، ابتدا شهریه ترم را به حساب سپهر صادرات 0100366160003 به نام موسسه مهر سجاد واریز نمایید.
فرم ثبت نام زبان آموزان