قبولی 100% زبان آموزان دپارتمان فرانسه موسسه MCI در آزمون بین المللی DElf Junior


 
مدرک بین المللی DElf Junior ، متعلق به وزارت علوم و آموزش و پروش فرانسه می باشد، این آزمون زیر نظر سفارت فرانسه برگزار می گردد.
ضمن تشکر از اساتید  عزیز دپارتمان فرانسه موسسه MCI  و تشکر ویژه از آقای حق بین سوپروایزر محترم دپارتمان فرانسه موسسه MCI کسب مدرک بین المللی فوق را به زبان آموزان عزیز و خانواده محترم ایشان و دپارتمان فرانسه موسسه تبریک می گوییم.

 بيشترين تعداد شركت كننده از مشهد در امتحان بین المللی  DElf prime و قبولی 100%


مدرک بین المللی DElf prime، متعلق به وزارت علوم و آموزش و پروش فرانسه می باشد، این آزمون زیر نظر سفارت فرانسه برگزار می گردد.
ضمن تشکر از اساتید عزیز و تشکر ویژه از آقای حق بین سوپروایزر محترم دپارتمان فرانسه موسسه MCI کسب مدرک بین المللی فوق را به زبان آموزان عزیز و خانواده محترم ایشان و دپارتمان فرانسه موسسه MCI تبریک می گوییم.