سکانس برتر در فیلم مختار نامه صحنه ای که مختار برای یاران خودش سخنرانی میکند و بسیار زیبا و اموزنده