دانـــلود سخــنرانی مـــذهبی : اســـتاد مرتضـــی خاتــمی

تفسیر سوره ضحی و انشـراح

اهمیت مناجات شعبانیه 

نــماز

تفسیر آیه « ففروا الی الله»

1432 یکم محرم

 9 محرم 1432

11 محرم 1432

وسوسه های شیطان

یوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

شـــفاعـــت

صحبت کردن جناب سلمان با مرده

لــقمـــه حــــرام