نتایج آزمون Teaching تاریخ 1397/05/25

 

نام و نام خانوادگی

Listening

use of English

overall

1

محمدمهدی کدخدا

29

60

89

2

فرزانه شادلو

29

58

87

3

مریم امینی

28

53

81

4

علیرضا حبیب زاده

20

40

60

5

مهسا سپاه منصور

25

33

58

6

مهدی رامبرزین نیا

17

31

48


به اطلاع می رساند افرادی که نمره Overall بالای 80 گرفته اند در آزمون ورودی پذیرفته و جهت مصاحبه با موسسه در تماس باشند.